Cabinet Avocat Targoviste - Aurelian Toma Ionescu

Cabinetul de Avocat Aurelian “Toma – Ionescu”, înfiinţat în anul 2002 prin decizia nr.111 a Baroului Dâmboviţa, oferă servicii profesionale calificate, la înalt nivel, servicii specifice adaptate atât cerinţelor avocaturii de business, cât şi ale persoanelor fizice.

Dreptul Insolventei

 • Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulată de creditor;
 • Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulată de debitor;
 • Acţiune în anularea hotărârii adunării creditorilor;
 • Acţiune în atragerea raspunderii administratorului special;
 • Acţiune în despagubiri(în situaţia în care un contract a fost denunţat de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar);
 • Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere pentru suportarea unei părţi din pasivul debitorului persoană juridică;
 • Cerere de admitere a creanţei la masa credală;
 • Cerere de deschidere a procedurii de faliment pentu neachitarea creanţelor curente(formulată de creditor in perioada de observaţie);
 • Cerere de deschidere a procedurii de faliment pentru nerealizarea planului de reorganizare;
 • Cerere de înlocuire a membrilor comitetului creditorilor;
 • Cerere de înlocuire judiciară a administratorului judiciar/lichidatorului;
 • Cerere de instituire de măsuri asiguratorii;
 • Cerere de plată(a creantei născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau de reorganizare);
 • Cerere de ridicare a dreptului de administrare si pentru intrarea în procedura falimentului;
 • Cerere de ridicare a suspendării acţiunilor judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului si valorificarea inediată a bunului supus garanţiei;
 • Cerere de suspendare a operaţiuni de înstrăinare a bunurilor din averea debitorului – creditor prin ordonanţă preşedinţială;
 • Cerere de suspendare provizorie a executărilor silite;
 • Cerere de suspendare provizorie a urmăririlor silite individuale(formulate de debitorul participant la procedura concordatului preventiv);
 • Contestaţie împotriva deciziei comitetului creditorilor;
 • Contestaţie împotriva desemnării administratorului judiciar;
 • Contestatie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar/lichidator;
 • Contestaţie împotriva propunerii de valorificare de bunuri;
 • Contestaţie împotriva tabelului preliminar/suplimentar al creanţelor;
 • Contestaţie formulată de debitor la cererea de deschidere a procedurii insolventei;
 • Obiectiuni împotriva raportului de evaluare;
 • Opoziţie împotriva încheierii de deschidere a procedurii insolventei la cererea debitorului;
 • Cerere de apel(apelul creditorului/creditorilor) impotriva sentintei prin care este respinsa opozitia;
 • Cerere de apel(apelul debitorului)impotriva sentintei prin care se revoca incheierea de deschidere a procedurii insolventei.