Cabinet Avocat Targoviste - Aurelian Toma Ionescu

Cabinetul de Avocat Aurelian “Toma – Ionescu”, înfiinţat în anul 2002 prin decizia nr.111 a Baroului Dâmboviţa, oferă servicii profesionale calificate, la înalt nivel, servicii specifice adaptate atât cerinţelor avocaturii de business, cât şi ale persoanelor fizice.

Drept Contraventional

A. Consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică referitor la plângeri contraventionale privind:

I. Regimul circulaţiei:

 • Anulare proces verbal de contravenţie (viteză, neacordare prioritate);
 • Inlocuire amendă/puncte de penalizare cu avertisment;
 • Inlăturare sancţiune masură suspendare permis de conducere;
 • Restituire permis de conducere;
 • Contestaţii la executare;
 • Daune morale în procese având ca obiect accidente de circulaţie;
 • Obţinere certificate de grefă de la instantele judecătoresti – pentru a face dovada existenţei unui dosar pe rol, în scopul de a obţine restituirea permisului de conducere de la IPJ, până la data obţinerii unei hotărâri care să consfiinţească admiterea plângerii sau respingerea acesteia.

I.I. Reglementări legale:

 • Codul Rutier al Romaniei – Ordonanta de Urgenta nr. 195/12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice;
 • Regulamentul de aplicare al Codului Rutier – Regulament din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
 • Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contraventiilor;
 • Norma de Metrologie Legală nr. 021-05/23 noiembrie 2005 - “Aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre)”;

II. Roviniete:

 • Plângeri contravenţionale lipsă rovinietă;

II.I. Reglementări legale:

 • O.G nr. 15/2002 - privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania;

III. Plângeri contravenţionale împotriva proceselor verbale întocmite de Garda Naţională de Mediu, Comisariatele Regionale şi Judeţene de Mediu.


IV. Plângeri contravenţionale împotriva proceselor verbale întocmite de Direcţia Generală a Vămilor, Direcţia Regională a Vămilor, Birourile Vamale de frontieră şi de interior.


V. Plângeri contravenţionale împotriva proceselor verbale întocmite de Comisariatele Judetene pentru Protecţia Consumatorilor.


VI. Plângeri contravenţionale împotriva proceselor verbale întocmite de Inspectoratele Teritoriale de Muncă(ITM).


VII. Plângeri contravenţionale împotriva proceselor verbale întocmite de POLITIE, JANDARMERIE, etc.


B. Important !

 • Contravenientul(Petentul) poate ataca în înstanţă un proces - verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data înmânării / comunicării acestuia;
 • Plângerea contravenţională suspendă executarea sancţiunii aplicate, obţinându-se o amânare sau o tergiversare a executării sancţiunii;
 • Taxă judiciară de timbru: la fond 20 lei (cf art. 19 din OUG 80/2013).

Aceeaşi suma de 20 de lei se va achita şi în cazul în care petentul va formula calea de atac împotriva hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat plângerea.