Cabinet Avocat Targoviste - Aurelian Toma Ionescu

Cabinetul de Avocat Aurelian “Toma – Ionescu”, înfiinţat în anul 2002 prin decizia nr.111 a Baroului Dâmboviţa, oferă servicii profesionale calificate, la înalt nivel, servicii specifice adaptate atât cerinţelor avocaturii de business, cât şi ale persoanelor fizice.

Dreptul Familiei

Cabinet de Avocat Aurelian Toma Ionescu din Targovişte - Damboviţa, oferă urmatoarele servicii profesionale calificate în domeniul dreptului familiei:

 • Divorţ pentru cetateni romani cu domiciliul in Romania Uniunea Europeana;
 • Divort prin acordul părţilor/vina comuna/exclusivă a unei dintre părţi;
 • Incredinţare si reîncredinţare minori din căsătorie/afara căsătoriei;
 • Stabilire şi modificare cuantum pensie de întreţinere pentru minor ;
 • Obtinere pensie de intretinere din strainatate (de la parintele care are domiciliul in strainatate/nu mai are in strainatate domiciliu cunoscut);
 • Plangere penala pentru neplata pensiei de intretinere - abandon de familie;
 • Stabilire, extindere sau restrângere program de vizitare minor;
 • Inapoierea copilului minor de la persoanecare il detin fara nici un drept;
 • Decaderea din drepturile parintesti;
 • Recunoaştere, stabilire şi tagada paternităţii;
 • Partaj bunuri comune din căsătorie;
 • Legalizare hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile;
 • Traducere, apostilare şi supralegalizare hotărârii judecătoresti;
 • Obţinere de duplicate după certificatele de căsătorie (pentru situaţia în care soţul refuză să il înmâneze(predea) pentru deschiderea actiunii de divort), ori cu/fără menţiunea “desfăcut căsătoria”,certificate de naştere, etc;
 • Obtinere certificate de nastere, celibat/cutuma, atestare a domiciliului, a cetateniei romane, cazier judiciar;
 • Rectificare acte de stare civila;
 • Inregistrare în România a căsătoriei încheiate în străinătate;
 • Inregistrare în Romania a divorţului încheiat în străinătate;
 • Atacarea/Exercitarea cailor de atac(apel, recurs) impotriva hotărârilor judecătoreşti care vă nemultumesc.