Cabinet Avocat Targoviste -  Aurelian Toma Ionescu

Cabinetul de Avocat Aurelian “Toma – Ionescu”, înfiinţat în anul 2002 prin decizia nr.111 a Baroului Dâmboviţa, oferă servicii profesionale calificate, la înalt nivel, servicii specifice adaptate atât cerinţelor avocaturii de business, cât şi ale persoanelor fizice.

Dreptul Contencios Administrativ si Fiscal

  • Anulare/contestare procese verbale de control, rapoarte de inspectie fiscală şi decizii de impunere referitoare la taxe, impozite, accize, TVA;
  • Suspendare executare silită;
  • Anulare acte administrative;
  • Obligare autorităţilor la emiterea unor diferite acte;
  • Consultanţă fiscalitate;
  • Actiuni întemeiate pe liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Acţiuni obţinere dobânzi fiscale pentru returnarea cu întârziere a TVA-ului;
  • Contestare procese verbale intocmite de ANAF Antifraudă;
  • Contestaţii poprire cont, sechestru, etc.