Cabinet Avocat Targoviste -  Aurelian Toma Ionescu

Cabinetul de Avocat Aurelian “Toma – Ionescu”, înfiinţat în anul 2002 prin decizia nr.111 a Baroului Dâmboviţa, oferă servicii profesionale calificate, la înalt nivel, servicii specifice adaptate atât cerinţelor avocaturii de business, cât şi ale persoanelor fizice.

Drept Comercial

  • Asistarea clienţilor la încheierea contractelor comerciale, concilieri, negocieri;
  • Infiintări, dizolvări, lichidari, modificări societăţi comerciale(S.R.L.), Intreprinderi Individuale(I. I.), Intreprinderi Familiale(I.F.), Persoană Fizică Autorizată(P.F.A);
  • Consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de control, autorităţi publice;
  • Asistenţă juridică permanentă societăţi comerciale;
  • Verificări solvabilitate, actionariat, asociaţi, sediu social societăţi comerciale;
  • Recuperări debite şi creanţe;
  • Redactarea contractelor;
  • Somaţii de plată, ordonanţe de plată, etc.